Over het koor

Het Sallands Vrouwenkoor is een algemeen, veelzijdig en dynamisch
koor dat in 40 jaar een zeer goede naam heeft opgebouwd in Wijhe en wijde omgeving.

Wie zijn wij: een 50+ dameskoor dat elke noot zo mooi mogelijk wil zingen”

Naast het geven van de jaarlijkse concerten wordt deelgenomen aan b.v. Kunst- en CultuurUITmarkten, muziekestafettes en korenavonden. Ook is het mogelijk een verzoek in te dienen voor optreden in een verzorgings- en/of verpleeghuis of voor medewerking aan een kerkdienst.

Wij richten ons aanbod ook op: nieuwe leden die enthousiast worden bij het horen en zien van het Sallands Vrouwenkoor”

Leden plus dirigent repeteren samen elke week een avond pittig voor deze concerten en optredens. Er wordt op dit moment 2 à 3 stemmig gezongen, afhankelijk van het gekozen muziekstuk. Inbreng van koorleden is welkom en alle nuttige tips worden meegenomen. Nieuwe leden zijn van harte welkom! Bij een nieuw lid wordt een stemtest afgenomen zodat de dirigent kan bepalen bij welke stemsoort zij hoort. De repetities worden gehouden op donderdagavond van 19.45 tot 21.45  in het Beatrixgebouw aan de Industrieweg te Wijhe.

Wij bieden:

Muzikale leiding door een professionele dirigent

Een uitgebreid gevarieerd repertoire, inbreng in keuze genre en liederen

Betrokkenheid bij, en gezelligheid onder elkaar

Door dirigent ingezongen liederen om thuis te oefenen”

Repertoire

Het koor heeft een afwisselend repertoire, zowel wat betreft de
muziek, als ook de uitvoering van de concerten. In samenspraak met de dirigent en het bestuur wordt de muziekkeuze per seizoen bepaald. Ook kunnen de leden met een voorstel voor een
lied komen. Het muziekarchief is, zo door de jaren heen, zeer uitgebreid. Er zijn liederen van bekende, klassieke componisten, liederen uit bekende en minder bekende musicals. Daarnaast is er volop geestelijke en populaire muziek in ons bezit.

Wij streven naar:

Naamsbekendheid door optredens bij gelegenheden, muziekevenementen en verzorgingscentra.

Zang op goed niveau, kwalitatief goede zang

Onderhoud en verbetering van je stem, houding en ademhaling”

Voor een concert wordt een weloverwogen afstemming gezocht, waardoor er een mooie samenhang van het geheel ontstaat. Soms wordt er samengewerkt met een blaas- of strijkorkest of een ander koor. Zo kan ieder seizoen of concert een eigen specifiek karakter hebben waardoor het steeds boeiend is om de verschillende liederen in te studeren, te zingen of te beluisteren.

Geschiedenis

Het Sallands Vrouwenkoor is ontstaan na een uitvoering van het Wijhes Mannenkoor. De heer Krukkert, destijds dirigent van het
mannenkoor, dat toen nog Hervormd Mannenkoor heette, had nl.
de echtgenotes van ‘zijn mannen’ uitgenodigd om iets te komen zingen op hun uitvoering. Een twintigtal dames gaf hieraan gehoor.

Het werd een groot succes. Zelfs zo’n groot succes dat enkele vrouwen zeiden: ‘We kunnen zélf wel een koor oprichten!’

Zo gezegd, zo gedaan. Ietsje minder snel dan u het nu leest
natuurlijk….maar het kwam er van! Op 7 mei 1979 was het Sallands Vrouwenkoor een feit.

Welke cultuuridentiteit past bij onze leden:

streven naar kwaliteit

met plezier zingen

sociaal- en belevingsgericht”

Dirigent

Joan Jonkman (1969) is geboren in Heino en thans woonachtig in Zwolle. Zij komt uit een zeer muzikale familie (haar opa speelde klarinet, haar vader Flip trompet en is een bekende koordirigent in de regio, haar zus Alike is trompettist en tevens dirigent van diverse orkesten).

Op de leeftijd van 5 jaar kreeg zij bugelles van haar vader en na jaren in diverse fanfares en een harmonie te hebben gespeeld deed zij op 17-jarige leeftijd auditie voor het Nederlands Jeugd Fanfare Orkest op saxofoon en werd aangenomen. Zij speelde onder Piebe Bakker en Danny Oosterman.

Vanaf de leeftijd van 10 jaar kreeg zij pianoles op de muziekschool in Zwolle van Dhr. Spronk. Zij is na de Havo toegelaten tot het conservatorium in Zwolle alwaar zij piano heeft gestudeerd bij Rinus Groot en aansluitend bij Nelleke Geesink, bij wie zij in 1993 afstudeerde.

In 1992 is zij met de studie Koordirectie begonnen bij Jos Vermunt en Jos Leusink en is zij in 1997 afgestudeerd. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, in 1999 is zij samen met haar zus Alike begonnen met de studie HaFaBra-directie bij Gerrit Fokkema bij wie zij in 2003 afstudeerden.

Op het moment is Joan ook dirigent van de koren: Soli Deo Gloria, Sarabande, Gioia, In de Maat, en Heino Vocaal en begeleidt ze incidenteel koren en instrumentalisten.

Acties

Om de verenigingskas van het koor aan te vullen heeft het Sallands Vrouwenkoor enkele jaarlijks terugkerende acties. De Krentenbollenactie wordt in de maand september gehouden. De leden verkopen dan heerlijke vers gebakken van de Echte (Wijhese) Warme Bakker – en dat proeft u!’ krentenbollen huis aan huis in Wijhe. En ook doen we mee aan jaarlijkse actie van de RABOBANK Salland: RaboClubSupport.

In het najaar wordt jaarlijks een inzameling voor Cultuur in de Buurt gehouden. Een derde van de opbrengst is voor de clubkas van de collecterende vereniging. Dit fonds geeft steun en subsidies aan verschillende culturele sectoren in o.a. de provincie Overijssel.

Het koor doet regelmatig mee met opschoonacties langs de IJssel.

Het Sallands Vrouwenkoor heeft een groot aantal donateurs. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Deze steun is zeker onmisbaar als we denken aan onze optredens en concerten.

Eén keer per jaar worden de donateurkaarten geïnd.

Bestuur

Commissies

Cateringcommissie

 • Betty Woestmaat
 • Manja Richters
 • Ineke van der Haar
 • Coördinatie bestuur: Truus Bergevoet

Decoratiecommissie

 • Petra ten Dam
 • Greet Lourens
 • Coördinatie bestuur: Truus Bergevoet

Commissie accessoires en kleding

 •  Greet Lourens
 • Ineke van der Haar
 • Coördinatie bestuur: Truus Bergevoet

Commissie P.R.

 • Siny Littink (Facebook)
 • Elly Luttinkholt ( PR)
 • Coördinatie bestuur: Gerda Nijboer ( website actueel houden )
 • Beheer website: Michiel Nijboer

Donateurscommissie

 • Siny Littink
 • Diny Bonhof

Muziekcommissie

 • Siny Littink
 • Diny Bonhof
 • Ina Horstman
 • Contactpersoon bestuur: Tineke van Honschoten

Koormeester

 •  Annemarie Thoben
 • Truus Bergevoet (reserve)