Info voor leden

Afwezigheid bij repetitie doorgeven aan Truus Bergevoet,
tel. 0570-522257 / 06-49758110.